6,000 تومان

In Stock

سنجش

شمع السا بخشی از لوازم تولد می باشد. با ظاهر جذاب و شاد خود، دقیقا شبیه شخصیت های کارتن السا ها ساخته شده است. در اجرای تم تولد السا، بعد از خرید کیک السا، شما میتوانید شمع السا را روی آن قرار دهید ولحظات خوشی را داشته باشید.

بازگشت به بالا
WhatsApp chat