6,000 تومان

In Stock

سنجش

یکی از وسایل تولد که برای تدارک جشن تولد است چاقو کیک بری می باشد . از کارد کیک بری میتوانید برای برش کیک تولد به تکه های کوچک تر و با قسمت دیگر آن برش کیک را در داخل ظروف مهمانان قرار دهید.

بازگشت به بالا
WhatsApp chat